TOUR HỌC SINH

Sắp xếp theo:
CHIẾN KHU RỪNG SÁC – BIỂN CẦN GIỜ CHIẾN KHU RỪNG SÁC – BIỂN CẦN GIỜ
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Chiến Khu Rừng Sác

Thời gian: 1 Ngày

ĐỀN HÙNG – KDL THỦY CHÂU ĐỀN HÙNG – KDL THỦY CHÂU
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: KDL Thủy Châu

Thời gian: 1 Ngày

ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – ĐỀN BẾN DƯỢC – CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – ĐỀN BẾN DƯỢC – CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Địa Đạo Củ Chi

Thời gian: 1 Ngày

KHU DU LỊCH LAN VƯƠNG – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ KHU DU LỊCH LAN VƯƠNG – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: KDL Lan Vương

Thời gian: 1 Ngày

NHÀ TÙ PHÚ LỢI – BIỂN ĐẠI NAM NHÀ TÙ PHÚ LỢI – BIỂN ĐẠI NAM
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: KDL Đại Nam

Thời gian: 1 Ngày

THAM QUAN NÔNG TRANG XANH - GREEN NOEN CỦ CHI THAM QUAN NÔNG TRANG XANH - GREEN NOEN CỦ CHI
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Nông Trang Xanh Củ Chi

Thời gian: 1 Ngày

TOUR HỌC SINH - CÔNG VIÊN VĂN HÓA SUỐI TIÊN TOUR HỌC SINH - CÔNG VIÊN VĂN HÓA SUỐI TIÊN
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Suối Tiên

Thời gian: 1 Ngày

TOUR HỌC SINH - MADAGUI – TEAM BUILDING TOUR HỌC SINH - MADAGUI – TEAM BUILDING
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

TOUR HỌC SINH - VƯỜN THÚ ĐẠI NAM – BIỂN ĐẠI NAM TOUR HỌC SINH - VƯỜN THÚ ĐẠI NAM – BIỂN ĐẠI NAM
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: KDL Đại Nam

Thời gian: 1 Ngày

TRƯỜNG DỤC THANH – BIỂN HÒN RƠM TRƯỜNG DỤC THANH – BIỂN HÒN RƠM
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Bình Thuận

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

TƯỢNG ĐÀI VÕ THỊ SÁU - RỪNG PHƯỚC BỬU - BIỂN HỒ CỐC TƯỢNG ĐÀI VÕ THỊ SÁU - RỪNG PHƯỚC BỬU - BIỂN HỒ CỐC
Liên hệ

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Hồ Cốc

Thời gian: 1 Ngày