TOUR MIỀN BẮC

Sắp xếp theo:
HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN - HẠ LONG – YÊN TỬ - SAPA 6N5Đ HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN - HẠ LONG – YÊN TỬ - SAPA 6N5Đ
Giá từ: 5,600,000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Hà Nội

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA 6N5Đ HÀ NỘI - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA 6N5Đ
Giá từ: 5,600,000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Tràng An

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN - HẠ LONG – YÊN TỬ 4N3Đ HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN - HẠ LONG – YÊN TỬ 4N3Đ
Giá từ: 3,960,000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Hà Nội

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ - HỒ BA BỂ 6N5Đ HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ - HỒ BA BỂ 6N5Đ
Giá từ: 5,990,000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Hà Giang

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ 4N3Đ
Giá từ: 3,960,000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - SAPA THỊ TRẦN MỜ SƯƠNG 4N3Đ HÀ NỘI - SAPA THỊ TRẦN MỜ SƯƠNG 4N3Đ
Giá từ: 3,370,000₫

Nơi khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đến: Sapa

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - TRÀNG AN - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - CHÙA HƯƠNG 5N4Đ HÀ NỘI - TRÀNG AN - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - CHÙA HƯƠNG 5N4Đ
Giá từ: 5,340,000₫

Nơi khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đến: Tràng An

HÀ NỘI - TRÀNG AN - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ 3N2Đ HÀ NỘI - TRÀNG AN - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ 3N2Đ
Giá từ: 3,510,000₫

Nơi khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đến: Tràng An

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm