Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du

Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Khách sạn Khu du lịch Huriso Nam Du
Sale!
Giá từ: 640,000₫ 800,000₫

Nơi đến NamDu

Ngày đi

 • Tiêu đề
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Tổng giá
 • Phòng mái gỗ
 • 640,000₫
 • 640,000₫
 • Phòng mái lá
 • 480,000₫
 • 480,000₫
 • Phòng Tổ Ong
 • 320,000₫
 • 320,000₫
Tổng tiền

Phòng mái gỗ.

Sử dụng quạt máy.

View sát bờ biển.

Tolet bên trọng phòng.

Phòng mái lá.

Sử dụng quạt máy.

View sát bờ biển.

Tolet bên trọng phòng.

Phòng tổ ong.

Sử dụng quạt máy.

View sát bờ biển.

Tolet bên trọng phòng.

 

⭐ ⭐ ⭐